CONSELLERS EURES A CANTÀBRIA

Santander

 

Conseller(a): Gutiérrez Fernández, Itciar

Centre: Servei Càntabre d'Ocupació. Servei d'Intermediació i Orientació Professional

Domicili: General Dávila, 87

Codi Postal: 39006

Telèfon: 942-205058

Fax: 942-217522

Correu electrònic: eures-cantabria.gutierrez@sepe.es