CONSELLERS EURES A CEUTA

Ceuta

Corresponsal:  Díaz Rivas, Ernesto

Centre: Adreça Provincial del Servei Públic d'Ocupació Estatal

Domicili: C/ Salud Tejero 16 - 18

Codi Postal: 51001

Teléfono: 956 984 873

Correu electròniceures-ceuta.diaz@sepe.es