LA REFORMA DEL MERCAT LABORAL

Per accelerar la recuperació i la creació d'ocupació, la reforma del mercat laboral articula una sèrie de  mesures urgents addicionals de foment de la contractació i la creació d'ocupació: