QUÈ SÓN ELS CENTRES DE REFERÈNCIA NACIONAL?

Cursos 2020 en CRN para Formadores y Desempleados

La Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny , de les Qualificacions i de la Formació Professional, va establir que “la innovació i experimentació en matèria de formació professional es desenvoluparà a través d'una Xarxa de Centres de Referència Nacional, amb implantació en totes les comunitats autònomes, especialitzats en els diferents sectors productius.” El Reial decret 229/2008, de 15 de febrer ,pel qual es regulen els Centres de Referència Nacional en l'àmbit de la formació professional desenvolupa l'establert en la citada Llei, establint, entre altres aspectes, les finalitats, funcions, funcionament, finançament d'aquests centres, etc, així com la creació, qualificació i titularitat de la Xarxa de Centres de Referència Nacional en l'àmbit de la formació professional.

Es tracta de centres d'innovació i experimentació que actuen com una institució al servei dels sistemes de formació professional per facilitar la seva competitivitat i qualitat, i donar resposta als canvis en la demanda de qualificació dels sectors productius. Es distingeixen per programar i executar actuacions de caràcter innovador, experimental i formatiu en matèria de formació per a l'ocupació, en l'àmbit del sector productiu que tinguin assignat, de manera que serveixin de referent al conjunt del Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional per al desenvolupament de la formació professional.

Funcions

Entre les seves funcions figura l'anàlisi de noves tendències formatives, la seva experimentació i posada en pràctica i la promoció de xarxes tant amb organitzacions empresarials i sindicals com amb universitats i centres tecnològics amb la finalitat de ser capdavanters cadascun en un sector productiu relacionat amb les famílies i àrees professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. Per complir aquest objectiu, adoptaran les mesures, projectes i programes precisos per atendre les necessitats dels sectors emergents i innovadors i aconseguir així una formació professional més competitiva, que respongui als canvis productius que demanda el mercat de treball.

Col·lectius

Els Centres de Referència Nacional podran incloure accions formatives dirigides a estudiants, treballadors ocupats i aturats, així com a empresaris, formadors i professors, relacionades amb la innovació i l'experimentació en formació professional, vinculades al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

Beques i ajudes a aturats

Els cursos d'àmbit nacional van dirigits prioritàriament a treballadors aturats que exerceixin o vagin a exercir les seves activitats professionals ajustades a les necessitats que demanda el mercat de treball, els quals poden rebre ajudes i beques segons el que es disposa en l'Ordre TAS/718/2008, de 7 de març i la Resolució del Servei Públic d'Ocupació Estatal de 18 de novembre de 2008.

Finançament

El finançament de les activitats la realitza l'Administració General de l'Estat, que signa anualment un Pla de Treball en el qual s'acorden les accions d'àmbit nacional entre el Servei Públic d'Ocupació Estatal, el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i les Comunitats Autònomes, basades en els objectius prioritaris i estratègics establerts en el Pla d'Actuació Plurianual de la xarxa, acordat en el Consell General de la Formació Professional.

Xarxa de Centres de Referència Nacional

 Actualment hi ha 36 Centres de Referència Nacional, qualificats per Reial decret, d'una xarxa que es completarà fins a 53 CRN, proposats pels Ministeris de Treball, Migracions i Seguretat Social i del Ministeri d'Educació i Formació Professional al Consell General de Formació Professional.

Directori de Centres que conformen la Xarxa.

 CCAA/Mº DENOMINACIÓ CRN NOM CENTRO Reial decret de qualificació
Andalusia Centre de Referència Nacional  de Pedra Natural Escola del Marbre de Finalitats Reial decret 503/2019, de 30 de agost, pel qual es crea com a Centre de Referència Nacional l'Escola del Marbre de Finalitats, Almeria, a l'àrea professional de pedra natural, de la família professional Indústries Extractives, en l'àmbit de la formació professional.
Andalusia Centre de Refencia Nacional de Joieria Escola de Joieria de Còrdova Reial decret 504/2019, de 30 de agost, pel qual es crea com a Centre de Referència Nacional l'Escola de Joieria de Còrdova, a l'àrea professional de Joieria i Orfebreria, de la família professional Arts i Artesanies, en l'àmbit de la formació professional.
Andalusia Centre de Referència Nacional de Producció, Fusteria i Moble Escola de Fusta d'Alzines Reals Reial decret 505/2019, de 30 de agost, pel qual es crea com a Centre de Referència Nacional l'Escola de Fusta d'Alzines Reals, Còrdova, a l'àrea professional de Producció, Fusteria i Moble, de la família professional Fusta, Moble i Suro, en l'àmbit de la formació professional.
Andalusia Centre de Referència Nacional d'Artesania Escuela de Formación en Artesanía, Restauración y Rehabilitación del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural Albayzín Reial decret 502/2019, de 30 de agost, pel qual es crea com a Centre de Referència Nacional l'Escola de Formació en Artesania, Restauració i Rehabilitació del Patrimoni Històric, Artístic i Cultural Albayzín, a les àrees professionals d'Artesania Tradicional, Recuperació, Reparació i Manteniment Artístics, Fabricació i Manteniment d'Instruments Musicals, i Vidre i Ceràmica Artesanal, de la família professional Arts i Artesanies en l'àmbit de la formació professional.
Aragó Centre de Referència Nacional de Producció fotogràfica i audiovisual Centre de Tecnologies Avançades (CTA) Reial decret 67/2015, de 6 de febrer, pel qual es qualifica com CRN al Centre Nacional de FPO de Tecnologies Avançades de Saragossa, a l'àrea professional Producció Audiovisual i a l'àrea professional Produccions Fotogràfiques de la família professional Imatge i So, en l'àmbit de la formació professional.
Aragó Centre de Referència Nacional de  Logística Comercial i Gestió del Transport CiFPA- Centre d'Innovació per a la Formació Professional d'Aragó Reial decret 39/2019, de 1 de febrer, pel qual es crea com a Centre de Referència Nacional el Centre d'Innovació per a la Formació Professional d'Aragó, a l'àrea professional Logística Comercial i Gestió del Transport de la família professional Comerç i Màrqueting, en l'àmbit de la formació professional.
Balears Centre de Referència Nacional  d'Atenció Social Centre Integrat de Formació Professional Són Llebre Reial decret 506/2019, de 30 de agost, pel qual es crea com a Centre de Referència Nacional el Centre Integrat de Formació Professional Són Llebre, a l'àrea professional d'Atenció Social de la família professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat, en l'àmbit de la formació professional.
Balears Centre de Referència Nacional de l'Area Professional de Nàutica Centri de la Mar Reial decret 523/2019, de 13 de setembre, pel qual es crea com a Centre de Referència Nacional el Centri de la Mar, a l'àrea professional de Nàutica, de la família professional de Transport i Manteniment de Vehicles, en l'àmbit de la formació professional.
Canàries Centre de Referència nacional de Jardineria Centre Nacional de Formació Professional Ocupacional de Jardineria dels Realejos Reial decret 507/2019, de 30 de agost, pel qual es qualifica com a Centre de Referència Nacional el Centre Nacional de Formació Professional Ocupacional de Jardineria dels Realejos, a l'àrea professional de jardineria de la família professional Agrària, en l'àmbit de la formació professional.
Catalunya Centre de Referència Nacional d'Arts Gràfiques Centre d'Innovació i Formació per a l'Ocupació de L'Hospitalet Reial decret 508/2019, de 30 de agost, pel qual es qualifica com a Centre de Referència Nacional el Centre d'Innovació i Formació per a l'Ocupació de L'Hospitalet, Barcelona, en la família professional completa Arts Gràfiques a les seves corresponents àrees professionals, en l'àmbit de la formació professional.
Catalunya Centre de Referència Nacional d'Operacions Mecàniques Centre d'Innovació i Formació Professional per a l'Ocupació de Sant Feliu de Llobregat Reial decret 509/2019, de 30 de agost, pel qual es qualifica com a Centre de Referència Nacional el Centre d'Innovació i Formació Professional per a l'Ocupació de Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, a l'àrea professional d'Operacions Mecàniques de la família professional de Fabricació Mecànica en l'àmbit de la formació professional.
Cantàbria Centre de Referència Nacional d'Electrònica  i Instal·lacions Elèctriques Centre de Recerca i Formació en Electricitat i Electrònica (CIFEE) de Torrelavega Reial decret 873/2015, de 2 de octubre, pel qual es crea com a Centre de Referència Nacional el Centre de Recerca i Formació en Electricitat i Electrònica de Torrelavega, a l'àrea professional Instal·lacions Elèctriques, a l'àrea professional Instal·lacions de Telecomunicació i a l'àrea professional Equips Electrònics de la família professional Electricitat i Electrònica, en l'àmbit de la formació professional.
Castella-la Manxa Centre de Referència Nacional de Vins i olis Centre de Referència Nacional de Vins i Olis de Ciudad Real Reial decret 876/2015, de 2 de octubre, pel qual es qualifiquen com a Centres de Referència Nacional al Centre Nacional de Formació Professional Ocupacional de Ciudad Real, a l'àrea professional Begudes i a l'àrea professional Olis i Greixos de la família professional Indústries Alimentàries i al Centre Nacional de Formació Professional Ocupacional de Guadalajara, a l'àrea professional Energia Elèctrica, a l'àrea professional Aigua i a l'àrea professional Gas de la família professional Energia i Aigua, en l'àmbit de la formació professional.
Castella-la Manxa Centre de Referència Nacional d'Energia elèctrica, aigua i gas CEAGU - Centre de Referència Nacional d'Energia Elèctrica, Aigua i Gas de Guadalajara Reial decret 876/2015, de 2 de octubre, pel qual es qualifiquen com a Centres de Referència Nacional al Centre Nacional de Formació Professional Ocupacional de Ciudad Real, a l'àrea professional Begudes i a l'àrea professional Olis i Greixos de la família professional Indústries Alimentàries i al Centre Nacional de Formació Professional Ocupacional de Guadalajara, a l'àrea professional Energia Elèctrica, a l'àrea professional Aigua i a l'àrea professional Gas de la família professional Energia i Aigua, en l'àmbit de la formació professional.
Castella i Lleó Centre de Referència Nacional d'Indústries cárnico, làctiques i panificables Centre de Referència Nacional a les àrees professionals de Cárnica, Làctics, Fleca, Pastisseria, Confiteria i Molinería i d'Aliments diversos en l'àmbit de la Formació Professional (Salamanca) Reial decret 868/2015, de 2 de octubre, pel qual es qualifiquen com a Centres de Referència Nacional tres Centres Nacionals de Formació Professional Ocupacional de la Comunitat de Castella i Lleó, en l'àmbit de la formació professional.
Castella i Lleó Centre de Referència Nacional d'Activitats culturals i recreatives Centre de Referència Nacional a l'àrea professional d'Activitats Culturals i Recreatives en l'àmbit de la Formació Professional (L'Espinar-Segòvia) Reial decret 868/2015, de 2 de octubre, pel qual es qualifiquen com a Centres de Referència Nacional tres Centres Nacionals de Formació Professional Ocupacional de la Comunitat de Castella i Lleó, en l'àmbit de la formació professional.
Castella i Lleó Centre de Referència Nacional d'Electromecànica i carrosseria de vehicles Centre de Referència Nacional a les àrees professionals d'Electromecànica de Vehicles i Carrosseria de Vehicles en l'àmbit de la Formació Professional (Valladolid) Reial decret 868/2015, de 2 de octubre, pel qual es qualifiquen com a Centres de Referència Nacional tres Centres Nacionals de Formació Professional Ocupacional de la Comunitat de Castella i Lleó, en l'àmbit de la formació professional.
Extremadura Centre de Referència Nacional d'Agricultura Centre de Referència Nacional d'Agricultura - Don Benito Reial decret 551/2014, de 27 de juny, pel qual es qualifiquen com CRN a l'Escola Superior d'Hostaleria i Agroturismo d'Extremadura, a l'àrea professional Agroturismo de la família professional Hostaleria i turisme, i al CNFPO de Don Benito, a l'àrea professional Agricultura de la família professional Agrària, en l'àmbit de la formació professional.
Extremadura Centre de Referència Nacional d'Agroturismo Escola Superior Hostaleria i Agroturismo d'Extremadura Reial decret 551/2014, de 27 de juny, pel qual es qualifiquen com CRN a l'Escola Superior d'Hostaleria i Agroturismo d'Extremadura, a l'àrea professional Agroturismo de la família professional Hostaleria i turisme, i al CNFPO de Don Benito, a l'àrea professional Agricultura de la família professional Agrària, en l'àmbit de la formació professional.
Extremadura Centre de Referència Nacional d'Activitats Físiques i Esportives  Centre Internacional d'Innovació Esportiva en el Mitjà Natural "L'Anell" Reial decret 524/2019, de 13 de setembre, pel qual es crea com a Centre de Referència Nacional el Centre Internacional d'Innovació Esportiva en el Mitjà Natural «L'Anell», a l'àrea professional d'Activitats Físic Esportives Recreatives i a l'àrea professional de Prevenció i Recuperació, de la família professional d'Activitats Físiques i Esportives, en l'àmbit de la formació professional.
Galícia Centre de Referència Nacional de Pesca i navegació  Institut Marítim Pesqueiro do Atlàntic Reial decret 869/2015, de 2 de octubre, pel qual es crea com a Centre de Referència Nacional l'Institut Politècnic Marítim Pesquer de l'Atlàntic de Vigo, a l'àrea professional Pesca i Navegació de la família professional Marítim-Pesquera, en l'àmbit de la formació professional.
Galícia Centre de Referència Nacional d'Aqüicultura i Bussejo Institut Gallego de Formació en Aqüicultura Reial decret 525/2019, de 13 de setembre, pel qual es qualifica com a Centre de Referència Nacional a l'Institut Galego de Formació en Aqüicultura, a l'àrea professional d'Aqüicultura i a l'àrea professional de Bussejo, de la família professional Marítim Pesquera, en l'àmbit de la formació professional.
La Rioja CRN de Sistemes informàtics i telemàtica Centre de Formació en Noves Tecnologies de La Rioja Think-TIC Reial decret 874/2015, de 2 de octubre, pel qual es crea com a Centre de Referència Nacional el Centre Nacional de Formació en Noves Tecnologies de La Rioja, a l'àrea professional Sistemes i Telemàtica de la família professional Informàtica i Comunicacions, en l'àmbit de la formació professional.
Madrid Centre de Referència Nacional d'Edificació i obra civil  Centre de Formació en Edificació i Obra Civil Reial decret 870/2015, de 2 de octubre, pel qual es qualifiquen com a Centres de Referència Nacional quatre Centres Nacionals de Formació Professional Ocupacional i es crea com a Centre de Referència Nacional el Centre de Formació en Administració, Assegurances i Finances de Fuencarral, tots ells de la Comunitat de Madrid, en l'àmbit de la formació professional.
Madrid Centre de Referència Nacional de Màquines electromecàniques  Centre de Formació en Electricitat, Electrònica i Aeronàutica Reial decret 870/2015, de 2 de octubre, pel qual es qualifiquen com a Centres de Referència Nacional quatre Centres Nacionals de Formació Professional Ocupacional i es crea com a Centre de Referència Nacional el Centre de Formació en Administració, Assegurances i Finances de Fuencarral, tots ells de la Comunitat de Madrid, en l'àmbit de la formació professional.
Madrid Centre de Referència Nacional de Desenvolupament informàtic i  comunicacions  CFTIC - Centre de Formació en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions Reial decret 870/2015, de 2 de octubre, pel qual es qualifiquen com a Centres de Referència Nacional quatre Centres Nacionals de Formació Professional Ocupacional i es crea com a Centre de Referència Nacional el Centre de Formació en Administració, Assegurances i Finances de Fuencarral, tots ells de la Comunitat de Madrid, en l'àmbit de la formació professional.
Madrid Centre de Referència Nacional de Fred i climatització Centre de Formació en Tecnologies del Fred i la Climatització Reial decret 870/2015, de 2 de octubre, pel qual es qualifiquen com a Centres de Referència Nacional quatre Centres Nacionals de Formació Professional Ocupacional i es crea com a Centre de Referència Nacional el Centre de Formació en Administració, Assegurances i Finances de Fuencarral, tots ells de la Comunitat de Madrid, en l'àmbit de la formació professional.
Madrid Centre de Referència Nacional d'Administració, assegurances i finances Centre de Formació en Administració, Assegurances i Finances Reial decret 870/2015, de 2 de octubre, pel qual es qualifiquen com a Centres de Referència Nacional quatre Centres Nacionals de Formació Professional Ocupacional i es crea com a Centre de Referència Nacional el Centre de Formació en Administració, Assegurances i Finances de Fuencarral, tots ells de la Comunitat de Madrid, en l'àmbit de la formació professional.
Mº d'Educació, Cultura i Esport Centre de Referència Nacional  d'Espectacles en viu Centre de Tecnologies de l'Espectacle Reial decret 992/2014, de 28 de novembre, pel qual es qualifica com CRN al Centre de Tecnologia de l'Espectacle, pertanyent a l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música, a l'àrea professional Espectacles en viu de la família professional Imatge i so, en l'àmbit de la formació professional.
Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç Centre de Referència Nacional de Comerç electrònic i Màrqueting digital EOI - Escola d'Organització Industrial / Red.es Reial decret 991/2014, de 28 de novembre, pel qual es qualifica com CRN a l'Escola d'Organització Industrial de la Fundació EOI, en col·laboració amb l'Entitat Pública Empresarial Red.es, a les àrees professionals de Màrqueting i relacions públiques i Compravenda de la família professional Comerç i màrqueting, en l'àmbit de la formació professional.
Múrcia Centre de Referència Nacional de Ramaderia CIFEA de Lorca - Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Lorca Reial decret 871/2015, de 2 de octubre, pel qual es creen com a Centres de Referència Nacional el Centre Integrat de Formació i Experiències Agràries de Molina de Segura a l'àrea professional Conserves Vegetals de la família professional Indústries Alimentàries i el Centre Integrat de Formació i Experiències Agràries de Lorca a l'àrea professional Ramaderia de la família professional Agrària, en l'àmbit de la formació professional.
Múrcia Centre de Referència Nacional de Conserves vegetals  CIFEA de Molina de Segura - Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Molina de Segura Reial decret 871/2015, de 2 de octubre, pel qual es creen com a Centres de Referència Nacional el Centre Integrat de Formació i Experiències Agràries de Molina de Segura a l'àrea professional Conserves Vegetals de la família professional Indústries Alimentàries i el Centre Integrat de Formació i Experiències Agràries de Lorca a l'àrea professional Ramaderia de la família professional Agrària, en l'àmbit de la formació professional.
Múrcia Centre de Referència Nacional de Química Centre de Referència Nacional de Química de Cartagena Reial decret 73/2017, de 10 de febrer, pel qual es qualifica com a Centre de Referència Nacional al Centre Nacional de Formació Professional Ocupacional de Cartagena a l'àrea professional Procés Químic, a l'àrea professional Farmaquímica, a l'àrea professional Pasta, Paper i Cartró i a l'àrea professional Transformació de Polímers de la família professional Química, en l'àmbit de la formació professional.  
Navarra Centre de Referència Nacional d'Energies renovables CENIFER - Formació en Energies renovables Reial decret 68/2015, de 6 de febrer, pel qual es qualifica com a Centre de Referència Nacional al Centre Nacional de Formació Professional Ocupacional d'Imarcoain d'Energies Renovables «Cenifer», a l'àrea professional Energies Renovables i a l'àrea professional Eficiència Energètica de la família professional Energia i Aigua, en l'àmbit de la formació professional. (BOE 7/2/15).
Navarra Centre de Referència Nacional de Serveis, productes i atenció sanitària Centre Integrat de FP Escola Sanitària Tècnic Professional de Navarra Reial decret 875/2015, de 2 de octubre, pel qual es crea com a Centre de Referència Nacional el Centre Integrat Escola Sanitària Tècnic Professional de Navarra, a l'àrea professional Serveis i Productes Sanitaris i a l'àrea professional Atenció Sanitària de la família professional de Sanitat, en l'àmbit de la formació professional. BOE Nº 249 17 octubre 2015 Informació Legislativa Nº 747 16-31 OCTUBRE 2015
València Centro de Referencia Nacional de Transformación  e instalación de madera y corcho  Centre LABORA Formació de Paterna Reial decret 872/2015, de 2 de octubre, pel qual es qualifica com a Centre de Referència Nacional al Centre Nacional de Formació Professional Ocupacional de Paterna a l'àrea professional Instal·lació i Amueblamiento i a l'àrea professional Transformació de Fusta i Suro de la família professional Fusta, Moble i Suro, en l'àmbit de la formació professional.