CENTRE DE REFERÈNCIA NACIONAL D'ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

Centre Internacional d'Innovació Esportiva en el mitjà natural L'Anell

Família Professional Activitats Físic i Esportives

Comunitat Autònoma d'Extremadura

Pantà de Gabriel i Galà Polígon 24 de Membrillares.
10665 Guijo de Granadilla (Càceres).

Normativa de referencia

Real Decreto 524/2019, de 13 de septiembre, por el que se crea como Centro de Referencia Nacional el Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural «El Anillo», en el área profesional de Actividades Físico Deportivas Recreativas y en el área profesional de Prevención y Recuperación, de la familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas, en el ámbito de la formación profesional.

Família professional Activitats Físic Esportives (més informació)

Activitats Físic Esportives Recreatives (AFDA)

Num. d'hores Codi Nivell de qualificació Certificat de professionalitat Legislació
420 AFDA0109 2 Guia per itineraris amb bicicleta RD 1209/09
RD 711/11
580 AFDA0209 2 Guia per itineraris eqüestres en el mitjà natural RD 711/11
590 AFDA0210 3 Condicionament físic en sala d'entrenament polivalent RD 1518/11
590 AFDA0110 3 Condicionament físic en grup amb suport musical RD 1518/11
590 AFDA0310 3 Activitats de natació RD 1518/11
610 AFDA0611 2 Guia per itineraris de baixa i mitja muntanya RD 611/13
260 AFDA0511 1 Operacions auxiliars en l'organització d'activitats i funcionament d'instal·lacions esportives RD 611/13
670 AFDA0212 2 Guia d'espeleologia RD 982/13
590 AFDA0211 3 Animació físic-esportives i recreatives RD 1076/12
740 AFDA0411 3 Animació físic-esportiva recreativa per a persones amb discapacitat RD 1076/12
750 AFDA0111 3 Fitness aquàtic i hidrocinesia RD 1076/12
550 AFDA0311 3 Instrucció en ioga RD 1076/12
660 AFDA0112 2 Guia per barrancs secs o aquàtics RD 982/13

Actidades Físic Esportives Prevenció i Recuperació (AFDP)

Num.de hores Codi Nivell de qualificació Certificat de professionalitat Legislació
370 AFDP0109 2 Socorrisme en instal·lacions aquàtiques RD 711/11
RD 611/13
420 AFDP0209 2 Socorrisme en espais aquàtics naturals RD 711/11
RD 611/13
490 AFDP0111 2 Abalisament de pistes, senyalització i socorrisme en espais esquiables RD 1076/12
660 AFDP0211 3 Coordinació de serveis de socorrisme en instal·lacions i espais naturals aquàtics RD 1076/12