CENTRE DE REFERÈNCIA NACIONAL D'AQÜICULTURA I BUSSEJO

Institut Gallego de Formació en Aqüicultura (IGAFA)

Família Professional Marítim Pesquera

Comunitat Autònoma de Galícia

Calli Nen do Corvo S/N.
36626 Illa d'Arousa (Pontevedra)

Normativa de referencia

Real Decreto 525/2019, de 13 de septiembre, por el que se califica como Centro de Referencia Nacional al Instituto Galego de Formación en Acuicultura, en el área profesional de Acuicultura y en el área profesional de Buceo, de la familia profesional Marítimo Pesquera, en el ámbito de la formación profesional.

Família professional Marítim Pesquera

Bussejo (MAPB)

Num. d'hores Codi Nivell de qualificació Certificat de professionalitat Legislació
410 MAPB0112 1 Activitats subaqüàtiques per a instal·lacions acuícolas i recol·lecció de recursos RD 988/13

Aqüicultura (MAPU)

Num. d'hores Codi Nivell de qualificació Certificat de professionalitat Legislació
420 MAPU0108 2 Engreixi de peixos, crustacis i cefalòpodes RD 1376/09
350 MAPU0309 1 Activitats de cultiu de plàncton i cria d'espècies acuícolas  RD 718/11
320 MAPU0209 1 Activitats d'engreixi d'espècies acuícolas RD 718/11
360 MAPU0409 2 Producció d'aliment viu RD 718/11
420 MAPU0109 2 Engreixi de mol·luscs bivalves RD 718/11
610 MAPU0110 2 Producció de criadero en aqüicultura RD 1533/11
480 MAPU0210 3 Gestió de la producció d'engreixi en aqüicultura RD 1533/11
410 MAPU0112 2 Manteniment d'instal·lacions en aqüicultura RD 988/13
480 MAPU0111 3 Gestió de la producció de criadero en aqüicultura RD 622/13