CENTRE DE REFERÈNCIA NACIONAL D'AGRICULTURA

Centre de Formació de Don Benito - Badajoz

Família Professional Agrària

Comunitat Autònoma d'Extremadura

Avinguda de les Vegas Altes, 117
06400 Don Benito (Badajoz)

Normativa de referencia

Real Decreto 551/2014, de 27 de junio, por el que se califican como CRN a la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura, en el área profesional Agroturismo de la familia profesional Hostelería y turismo, y al CNFPO de Don Benito, en el área profesional Agricultura de la familia profesional Agraria, en el ámbito de la formación profesional.

Família professional Agrària

Agricultura (AGAU)

Num. d'hores Codi Nivell de Qualificació Certificat de professionalitat Legislació
370 AGAX0208 1 Activitats auxiliars en agricultura RD 1375/08
RD 682/11
600 AGAC0108 2 Cultius herbacis RD 1375/08
RD 682/11
600 AGAF0108 2 Fruticultura RD 1375/08
600 AGAH0108 2 Horticultura i floricultura  RD 1375/08
RD 682/11
490 AGAU0108 2 Agricultura ecològica RD 1965/08
RD 682/11
820 AGAU0208 3 Gestió de la producció agrícola RD 1211/09
580 AGAU0110 2 Producció de llavors i plantes en viver RD 1519/11
540 AGAU0210 3 Gestió de la producció de llavors i plantes en viver RD 1519/11
630 AGAU0111 2 Maneig i manteniment de maquinària agrària RD 1784/11
760 AGAU0112 2 Producció i recol·lecció de bolets i tòfones RD 627/13
870 AGAU0211 3 Gestió de la producció i recol·lecció de bolets i tòfones RD 627/13