CENTRE DE REFERÈNCIA NACIONAL D'ARTS ESCÈNIQUES

Escola Superior de Tècniques dels Arts de L'Espectacle

Família Professional Arts i Artesanies

Comunitat Autònoma de Catalunya

Plaza de Margarita Xirgu, s/n
08004 Barcelona

Família professional Arts i Artesanies

Arts Escèniques (ARTU)

Num. d'hores Codi Nivell de qualificació Certificat de Professionalitat Legislació

830

ARTU0110

3

Maquinària escènica per a l'espectacle en viu

RD 1521/11

830

ARTU0111

3

Utilería per a l'espectacle en viu

RD 1693/11

840

ARTU0112

3

Construcció de decorats per a espectacles en viu, esdeveniments i audiovisuals

RD 985/13

530

ARTU0212

3

Assistència a l'adreça tècnica d'espectacles en viu i esdeveniments

RD 985/13