CENTRE DE REFERÈNCIA NACIONAL D'ARTESANIA

Escuela de Artesanía, Restauración y Rehabilitación del Patrimonio Histórico, Artístico y Cutural Albayzin - Granada

Família Professional Arts i Artesanies

Comunitat Autònoma d'Andalusia

Plaza de la Concepció, nombre 1
18010 Granada

Normativa de Referencia

Real Decreto 502/2019, de 30 de agosto, por el que se crea como Centro de Referencia Nacional la Escuela de Formación en Artesanía, Restauración y Rehabilitación del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural Albayzín, en las áreas profesionales de Artesanía Tradicional, Recuperación, Reparación y Mantenimiento Artísticos, Fabricación y Mantenimiento de Instrumentos Musicales, y Vidrio y Cerámica Artesanal, de la familia profesional Artes y Artesanías en el ámbito de la formación profesional.

Família professional Arts i Artesanies

Vidre i ceràmica artesanal (ARTIN)

Num. d'hores Codi Nivell de qualificació Certificat de Professionalitat Legislació
600 ARTN0209 2 Terrisseria artesanal RD 1521/11
670 ARTN0309 2 Transformació artesanal de vidre en fred RD 1521/11
660 ARTN0109 2 Elaboració artesanal de productes de vidre en calent RD 1521/11
RD 613/13
300 ARTN0110 1 Reproduccions de motlles i peces ceràmiques artesanals RD 1521/11
580 ARTN0210 2 Decoració artesanal de vidre mitjançant les aplicacions de color RD 1521/11
RD 613/13

Fabricació i manteniment d'instruments musicals (ARTG)

Num. d'hores Codi Nivell de qualificació Certificat de Professionalitat Legislació
680 ARTG0212 2 Manteniment i reparació d'instruments de vent-fusta RD 985/13
680 ARTG0112 2 Manteniment i reparació d'instruments de vent-metall RD 985/13
810 ARTG0412 3 Afinación i harmonització de pianos RD 985/13
810 ARTG0312 3 Manteniment i reparació d'instruments musicals de corda RD 985/13
990 ARTG0512 3 Regulació de pianos verticals  i de cua RD 985/13

Artesania tradicional (ARTA)

Num. d'hores Codi Nivell de qualificació Certificat de Professionalitat Legislació
500 ARTA0111 2 Talla d'elements decoratius de fusta RD 613/13
510 ARTA0112 2 Elaboració d'obres de forja artesanal RD 985/13

Recuperació, reparació i manteniment artístics (ARTR)

Num. d'hores Codi Nivell de qualificació Certificat de Professionalitat Legislació
750 ARTR0112 3 Restauració i reparació de rellotges d'època, històrics i autòmats RD 985/13