CENTRE DE REFERÈNCIA NACIONAL DE RAMADERIA

Centre Integrat de Formació i Experiències Agràries de Lorca - Múrcia

Família Professional Agrària

Regió de Múrcia

Carretera d'Aguilas, KM 2,5
30800 Lorca (Múrcia)

Normativa de referencia

Real Decreto 871/2015, de 2 de octubre, por el que se crean como Centros de Referencia Nacional el Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Molina de Segura en el área profesional Conservas Vegetales de la familia profesional Industrias Alimentarias y el Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Lorca en el área profesional Ganadería de la familia profesional Agraria, en el ámbito de la formación profesional.

Família professional Agrària

Ramaderia (AGAN)

Num. d'hores Codi Nivell de Qualificació Certificat de professionalitat Legislació
510 AGAX0108 1 Activitats auxiliars en ramaderia RD 1375/08
RD 682/11
250 AGAP0208 2 Producció porcina de recría i esquer RD 1375/08
280 AGAP0108 2 Producció porcina de reproducció i cria RD 1375/08
250 AGAG0108 2 Producció avícola intensiva RD 1375/08
RD 682/11
220 AGAG0208 2 Producció cunícola intensiva RD 1375/08
RD 682/11
490 AGAN0108 2 Ramaderia ecològica RD 1965/08
670 AGAN0208 3 Cria  de cavalls  RD 1211/09
RD 627/13
590 AGAN0109 2 Cures  i maneig de el  cavall RD 682/11
620 AGAN0110 2 Domatge bàsic del cavall RD 1519/11
710 AGAN0210 3 Herrado d'equins RD 1519/11
450 AGAN0411 2 Producció d'animals cinegéticos RD 627/13
450 AGAN0111 2 Cures i manteniment d'animals utilitzats per a recerca i altres finalitats científiques RD 983/13
410 AGAN0211 2 Apicultura RD 1784/11
500 AGAN0312 2 Cures d'animals salvatges de zoològics i aquaris RD 983/13
710 AGAN0311 3 Gestió de la producció ramadera RD 627/13
570 AGAN0511 3 Gestió de la producció d'animals cinegéticos RD 627/13
750 AGAN0212 3 Realització de procediments experimentals amb animals per a recerca i altres finalitats científiques RD 983/13
830 AGAN0112 3 Assistència en els controls sanitaris en escorxadors/escorxadors, establiments de manipulació de caça i sales d'especejament RD 983/13