CENTRE DE REFERÈNCIA NACIONAL DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

CI de Formació Professional La Misericòrdia (València)

Família Professional Administració i Gestió

Comunitat Valenciana

Casa Misericòrdia, 34
46014 València

Família professional Administració i Gestió (més informació)

Gestió de la Informació i Comunicació (ADGG)

Num. d'hores Codi Nivell de Qualificació Certificat de professionalitat Legislació
800 ADGG0208 2 Activitats administratives en la relació amb el client RD 1210/09
RD 645/11
610 ADGG0108 3 Assistència a l'adreça RD 1210/09
RD 645/11
430 ADGG0408 1 Operacions auxiliars de serveis administratives i generals RD 645/11
440 ADGG0508 1 Operacions d'enregistrament i tractament de dades i documents RD 645/11
750 ADGG0308 3 Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines RD 645/11