CENTRE DE REFERÈNCIA NACIONAL DE JARDINERIA

Centre de Formació Els Realejos - Tenerife

Família Professional Agrària

Illes Canàries

Els Cuarto, 42
38410 Els Realejos, Tenefife (Illes Canàries)

Normativa de referencia

Real Decreto 507/2019, de 30 de agosto, por el que se califica como Centro de Referencia Nacional el Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Jardinería de Los Realejos, en el área profesional de jardinería de la familia profesional Agraria, en el ámbito de la formación profesional.

Família professional Agrària

Jardineria (AGAJ)

Num. d'hores Codi Nivell de Qualificació Certificat de professionalitat Legislació
330 AGAO0108 1 Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria RD 1375/08
390 AGAJ0108 1 Activitats auxiliars en floristeria  RD 1211/09
470 AGAO0208 2 Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes RD 1375/08
620 AGAO0308 3 Jardineria i restauració del paisatge RD 1375/08
RD 682/11
520 AGAJ0308 3 Gestió de la instal·lació i manteniment de gespes en camps esportius RD 1211/09
RD 627/13
510 AGAJ0109 3 Gestió i manteniment d'arbres i palmeres ornamentals RD 682/11
RD 627/13
600 AGAJ0208 3 Art floral i gestió de les activitats de floristeria RD 1519/11
480 AGAJ0110 2 Activitats de floristeria RD 1519/11