CENTRE DE REFERÈNCIA NACIONAL DE LOGÍSTICA COMERCIAL I GESTIÓ DEL TRANSPORT

Centre d'Innovació per a la Formació Professional d'Aragó

Família Professional Comerç i Márqueting

Comunitat Autònoma d'Aragó

Calle Castillo de Capua
50197 Zaragoza

Normativa de referencia

Real Decreto 39/2019, de 1 de febrero, por el que se crea como Centro de Referencia Nacional el Centro de Innovación para la Formación Profesional de Aragón, en el área profesional Logística Comercial y Gestión del Transporte de la familia profesional Comercio y Marketing, en el ámbito de la formación profesional.

Família professional Comerç i Màrqueting

Logística Comercial i Gestió del Transport (COML)

Num. d'hores Codi Nivell de qualificació Certificat de professionalitat Legislació
520 COML0109 3 Tráfico de mercaderies per carretera RD 642/11
420 COML0209 3 Organització del transport i la distribució RD 642/11
390 COML0309 3 Organització i gestió de magatzems RD 642/11
210 COML0110 1 Activitats auxiliars de magatzem RD 1522/11
450 COML0210 3 Gestió i control de l'aprovisionament RD 1522/11
450 COML0111 3 Tráfico de viatgers per carretera RD 614/13
630 COML0211 3 Gestió comercial i financera del transport per carretera RD 614/13