ARTS I ARTESANIES

Arts i artesanies

Codi Nivell Certificat de professionalitat Fitxa Reial decret
ARTA0111 2 Talla d'elements decoratius en fusta Baixeu RD 613/2013
ARTA0112 2 Elaboració d'obres de forja artesanal Baixeu RD 985/2013
ARTB0111 2 Elaboració d'articles d'argenteria Baixeu RD 613/2013
ARTB0112 2 Reposició, muntatge i manteniment d'elements de rellotgeria fina Baixeu RD 985/2013
ARTB0211 2 Reparació de joieria Baixeu RD 613/2013
ARTG0112 2 Manteniment i reparació d'instruments de vent-metall Baixeu RD 985/2013
ARTG0212 2 Manteniment i reparació d'instruments de vent-fusta Baixeu RD 985/2013
ARTG0312 3 Manteniment i reparació d'instruments musicals de corda Baixeu RD 985/2013
ARTG0412 3 Afinació i harmonització de pianos Baixeu RD 985/2013
ARTG0512 3 Regulació de pianos verticals i de cua Baixeu RD 985/2013
ARTN0109 2 Elaboració artesanal de productes de vidre en calent Baixeu RD 1521/2011
ARTN0110 1 Reproduccions de motlles i peces ceràmiques artesanals Baixeu RD 1521/2011
ARTN0111 3 Motlles i matriceria artesanals per a ceràmica Baixeu RD 1693/2011
ARTN0209 2 Terrisseria artesanal Baixeu RD 1521/2011
ARTN0210 2 Decoració artesanal de vidre mitjançant aplicació de color Baixeu RD 1521/2011
ARTN0309 2 Transformació artesanal de vidre en fred Baixeu RD 1521/2011
ARTR0112 3 Restauració i reparació de rellotges d'època, històrics i autòmats Baixeu RD 985/2013
ARTU0110 3 Maquinària escènica per a l'espectacle en viu Baixeu RD 1521/2011
ARTU0111 3 Attrezzo per a l'espectacle en viu Baixeu RD 1693/2011
ARTU0112 3 Construcció de decorats per a l'escenografia d'espectacles en viu, esdeveniments i audiovisuals Baixeu RD 985/2013
ARTU0212 3 Assistència a la direcció tècnica d'espectacles en viu i esdeveniments Baixeu RD 985/2013