ARTS GRÀFIQUES

Arts gràfiques

Codi Nivell Certificat de professionalitat Fitxa Reial decret
ARGA0110

2

Gravat calcogràfic i xilogràfic Baixeu RD 1520/2011
ARGA0111

2

Litografia Baixeu RD 612/2013
ARGA0112

3

Gravat i tècniques d'estampació Baixeu RD 984/2013
ARGA0211

3

Enquadernació artística Baixeu RD 612/2013
ARGA0311

2

Serigrafia artística Baixeu RD 612/2013
ARGC0109

2

Guillotinada i plegatge Baixeu RD 712/2011
ARGC0110

2

Operacions d'enquadernació industrial en rústica i tapa dura Baixeu RD 1520/2011
ARGC0112 3 Gestió de la producció en enquadernació industrial Baixeu RD 984/2013
ARGC0209 2 Operacions en trens de cosit Baixeu RD 712/2011
ARGG0110 3 Disseny de productes gràfics Baixeu RD 1520/2011
ARGG0112 3 Disseny estructural d'envasos i embalatges de paper, cartró i altres suports gràfics Baixeu RD 984/2013
ARGG0212 3 Il·lustració Baixeu RD 984/2013
ARGI0109 2 Impressió en òfset Baixeu RD 712/2011
ARGI0110 2 Impressió en flexografia Baixeu RD 1520/2011
ARGI0112 3 Gestió de la producció en processos d'impressió Baixeu RD 984/2013
ARGI0209 2 Impressió digital Baixeu RD 1213/2009
ARGI0210 2 Gravat al buit Baixeu RD 1520/2011
ARGI0309 1 Reprografia Baixeu RD 712/2011
ARGI0310 2 Impressió en serigrafia i tampografía Baixeu RD 1520/2011
ARGN0109 3 Producció editorial Baixeu RD 1213/2009
ARGN0110 3 Desenvolupament de productes editorials multimèdia Baixeu RD 1520/2011
ARGN0210 3 Assistència a l'edició Baixeu RD 1520/2011
ARGP0110 2 Tractament i maquetació d'elements gràfics en preimpressió Baixeu RD 1520/2011
ARGP0112 3 Gestió de la producció en processos de preimpressió Baixeu RD 984/2013
ARGP0210 2 Imposició i obtenció de la forma impressora Baixeu RD 1520/2011
ARGT0109 2 Encunyació Baixeu RD 712/2011
ARGT0111 1 Operacions de manipulació i finalització de productes gràfics Baixeu RD 612/2013
ARGT0112 3 Gestió de la producció en transformats de paper, cartró i altres suports gràfics Baixeu RD 984/2013
ARGT0211 1 Operacions auxiliars en indústries gràfiques Baixeu RD 612/2013
ARGT0311 2 Elaboració de cartró ondulat Baixeu RD 612/2013
ARGT0411 2 Fabricació de complexos, envasos, embalatges i altres articles de paper i cartró Baixeu RD 612/2013