EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

Edificació i obra civil

Codi Nivell Certificat de professionalitat Fitxa Reial decret
EOCB0108 2 Fàbriques de paleta Baixeu RD 1212/2009
EOCB0109 1 Operacions auxiliars de revestiments continus en construcció Baixeu RD 644/2011
EOCB0110 2 Pintura decorativa en construcció Baixeu RD 615/2013
EOCB0111 2 Cobertes inclinades Baixeu RD 615/2013
EOCB0208 1 Operacions auxiliars de paleta de fàbriques i cobertes Baixeu RD 644/2011
EOCB0209 1 Operacions auxiliars d'acabats rígids i urbanització Baixeu RD 644/2011
EOCB0210 2 Revestiments amb pastes i morters en construcció Baixeu RD 615/2013
EOCB0211 2 Paviments i obres d'urbanització Baixeu RD 615/2013
EOCB0310 2 Revestiments amb peces rígides per adherència en construcció Baixeu RD 615/2013
EOCB0311 2 Pintura industrial en construcció Baixeu RD 615/2013
EOCE0109 3 Aixecaments i replantejaments Baixeu RD 644/2011
EOCE0111 2 Armadures passives per a formigó Baixeu RD 615/2013
EOCE0211 2 Encofrats Baixeu RD 615/2013
EOCH0108 1 Operacions de formigó Baixeu RD 1966/2008
EOCJ0109 2 Muntatge de bastides tubulars Baixeu RD 986/2013
EOCJ0110 2 Instal·lació de plaques de guix laminat i falsos sostres Baixeu RD 615/2013
EOCJ0111 2 Impermeabilització mitjançant membranes formades amb làmines Baixeu RD 615/2013
EOCJ0211 2 Instal·lació de sistemes tècnics de paviments, emplafonats i mampares Baixeu RD 615/2013
EOCJ0311 1 Operacions bàsiques de revestiments lleugers i tècnics en construcció Baixeu RD 615/2013
EOCO0108 3 Representació de projectes d'edificació Baixeu RD 1212/2009
EOCO0109 3 Control de projectes i obres de construcció Baixeu RD 644/2011
EOCO0112 3 Control d'execució d'obres d'edificació Baixeu RD 986/2013
EOCO0208 3 Representació de projectes d'obra civil Baixeu RD 1212/2009
EOCO0212 3 Control d'execució d'obres civils Baixeu RD 986/2013