ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

Electricitat i electrònica

Codi Nivell Certificat de professionalitat Fitxa Reial decret
ELEE0108 1 Operacions auxiliars de muntatge de xarxes elèctriques Baixeu RD 1214/2009
ELEE0109 2 Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió Baixeu RD 683/2011
ELEE0110 3 Desenvolupament de projectes d'instal·lacions elèctriques en l'entorn d'edificis i amb finalitats espec. Baixeu RD 1523/2011
ELEE0209 2 Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques d'alta tensió de segona i tercera categories i cen. Baixeu RD 683/2011
ELEE0210 3 Desenvolupament de projectes de xarxes elèctriques de tensió baixa i alta Baixeu RD 1523/2011
ELEE0310 3 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques en l'entorn edif. Baixeu RD 1523/2011
ELEE0410 3 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries d'alta tensió de Baixeu RD 1523/2011
ELEE0510 3 Gestió i superv. del munt. i mant. de xarxes elè. subt. alta tensió de 2a i 3a categ. i cent. transf. inter. Baixeu RD 1523/2011
ELEE0610 3 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior Baixeu RD 1523/2011
ELEM0110 3 Desenvolupament de projectes de sistemes d'automatització industrial Baixeu RD 1523/2011
ELEM0111 2 Muntatge i manteniment de sistemes domòtics i immòtics Baixeu RD 1077/2012
ELEM0210 3 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial Baixeu RD 1523/2011
ELEM0211 3 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de sistemes domòtics i immòtics Baixeu RD 616/2013
ELEM0311 2 Muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial Baixeu RD 616/2013
ELEM0411 2 Manteniment d'electrodomèstics Baixeu RD 616/2013
ELEM0511 3 Desenvolupament de projectes de sistemes domòtics i immòtics Baixeu RD 616/2013
ELEQ0108 2 Instal·lació i manteniment de sistemes d'electromedicina Baixeu RD 1214/2009
ELEQ0111 1 Operacions auxiliars de muntatge i manteniment d'equips elèctrics i electrònics Baixeu RD 1077/2012
ELEQ0208 3 Gestió i supervisió de la instal·lació i el manteniment de sistemes d'electromedicina Baixeu RD 683/2011
ELEQ0211 2 Reparació d'equips electrònics d'àudio i vídeo Baixeu RD 616/2013
ELEQ0311 3 Manteniment d'equips electrònics Baixeu RD 616/2013
ELES0108 2 Muntatge i manteniment d'infraestructures de telecomunicacions en edificis Baixeu RD 1214/2009
ELES0109 2 Muntatge i manteniment d'instal·lacions de megafonia, sonorització de locals i circuits telev. Baixeu RD 683/2011
ELES0110 3 Desenvolupament de projectes d'infraestructures de telecomunicació i de xarxes de veu i dades en edif. Baixeu RD 1523/2011
ELES0111 2 Muntatge i manteniment d'equipament de xarxa i estacions base de telefonia Baixeu RD 1077/2012
ELES0208 1 Operacions auxiliars de muntatge d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunic. electrotèc. Baixeu RD 683/2011
ELES0209 2 Muntatge i manteniment de sistemes de telefonia i infraestructures de xarxes locals de dades Baixeu RD 683/2011
ELES0210 3 Gestió i superv. del muntatge i manten. de les infraestr. de telec. i de xarxes de veu i dades en edif. Baixeu RD 1523/2011
ELES0211 2 Muntatge i manteniment de sistemes de producció audiovisual i de radiodifusió Baixeu RD 1077/2012
ELES0311 3 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de sistemes de producció audiovisual i de radiodifusió Baixeu RD 1077/2012
ELES0411 3 Gestió i supervisió del muntatge i manteniment d'equipament de xarxa i estacions base de telefonia Baixeu RD 616/2013