FABRICACIÓ MECÀNICA

Fabricació mecànica

Codi Nivell Certificat de professionalitat Fitxa Reial decret
FMEA0111 2 Muntatge d'estructures i instal·lació de sistemes i equips d'aeronaus Baixeu RD 1078/2012
FMEA0211 2 Fabricació d'elements aeroespacials amb materials compostos Baixeu RD 1078/2012
FMEC0108 2 Fabricació i muntatge d'instal·lacions de canonada industrial Baixeu RD 1216/2009
FMEC0109 3 Producció en construccions metàl·liques Baixeu RD 684/2011
FMEC0110 2 Soldadura amb elèctrode revestit i TIG Baixeu RD 1525/2011
FMEC0208 3 Disseny de caldereria i estructures metàl·liques Baixeu RD 684/2011
FMEC0209 3 Disseny industrial Baixeu RD 684/2011
FMEC0210 2 Soldadura oxigàs i soldadura MIG/MAG Baixeu RD 1525/2011
FMEC0309 3 Disseny en la indústria naval Baixeu RD 684/2011
FMEE0108 1 Operacions auxiliars de fabricació mecànica Baixeu RD 1216/2009
FMEE0208 2 Muntatge i posada en marxa de béns d'equip i maquinària industrial Baixeu RD 1216/2009
FMEE0308 3 Disseny de productes de fabricació mecànica Baixeu RD 1216/2009
FMEF0108 2 Fusió i colada Baixeu RD 1969/2008
FMEF0208 2 Emmotllament i noieria Baixeu RD 1969/2008
FMEF0308 3 Producció en fosa i pulverimetal·lúrgia Baixeu RD 1969/2008
FMEH0109 2 Mecanització per arrencada de llaminadures Baixeu RD 684/2011
FMEH0110 2 Tractaments tèrmics en fabricació mecànica Baixeu RD 1525/2011
FMEH0209 2 Mecanització per tall i conformat Baixeu RD 684/2011
FMEH0309 2 Tractaments superficials Baixeu RD 684/2011
FMEH0409 2 Mecanització per abrasió electroerosió i procediments especials Baixeu RD 684/2011
FMEL10 3 Calderer industrial Descargar RD 83/1997
FMEL30 3 Fuster metàl·lic i de PVC Descargar RD 85/1997
FMEL401 3 Muntador d'estructures metàl·liques Descargar RD 86/1997
FMEM0109 3 Gestió de la producció en fabricació mecànica Baixeu RD 684/2011
FMEM0111 3 Fabricació per degollatge Baixeu RD 618/2013
FMEM0209 3 Producció en mecanització, conformat i muntatge mecànic Baixeu RD 684/2011
FMEM0211 3 Fabricació per mecanització a alta velocitat i alt rendiment Baixeu RD 618/2013
FMEM0309 3 Disseny d'estris de processament de xapa Baixeu RD 684/2011