INDÚSTRIES EXTRACTIVES

Indústries extractives

Codi Nivell Certificat de professionalitat Fitxa Reial decret
IEXD0108 2 Elaboració de la pedra natural Baixeu RD 1217/2009
IEXD0109 3 Disseny i coordinació en projectes en pedra natural Baixeu RD 713/2011
IEXD0208 2 Extracció de la pedra natural Baixeu RD 1217/2009
IEXD0209 2 Obres d'artesania i restauració en pedra natural Baixeu RD 713/2011
IEXD0308 1 Operacions aux. en plantes d'elaboració de pedra natural i tractament i benefici mineral i roca Baixeu RD 1217/2009
IEXD0309 3 Desenvolupament i supervisió d'obres de restauració en pedra natural Baixeu RD 713/2011
IEXD0409 2 Col·locació de la pedra natural Baixeu RD 713/2011
IEXM0109 1 Operacions auxiliars en excavacions subterrànies i a cel obert Baixeu RD 713/2011
IEXM0110 2 Excavació subterrània mecanitzada d'arrencada selectiva Baixeu RD 1530/2011
IEXM0209 2 Sondejos Baixeu RD 713/2011
IEXM0210 2 Excavació subterrània mecanitzada dirigida de petita secció Baixeu RD 1530/2011
IEXM0309 2 Tractament i benefici de minerals, roques i altres materials Baixeu RD 713/2011
IEXM0310 3 Excavació subterrània mecanitzada a secció completa amb tuneladores Baixeu RD 1530/2011
IEXM0409 2 Excavació subterrània amb explosius Baixeu RD 713/2011
IEXM0509 2 Operacions en instal·lacions de transport subterrànies en indústries extractives Baixeu RD 713/2011
IEXM0609 1 Operacions auxiliars en el muntatge i manteniment mecànic d'inst. i equ. d'excav. i plantes Baixeu RD 713/2011
IEXM0709 2 Muntatge i manteniment mecànic d'instal·lacions i equips semimòbils en excavacions i plantes Baixeu RD 713/2011
IEXM0809 2 Excavació a cel obert amb explosius Baixeu RD 713/2011