INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

Informàtica i comunicacions

Codi Nivell Certificat de professionalitat Fitxa Reial decret
IFCD0110 2 Confecció i publicació de pàgines web Baixeu RD 1531/2011
IFCD0111 3 Programació en llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió Baixeu RD 628/2013
IFCD0112 3 Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals Baixeu RD 628/2013
IFCD0210 3 Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies web Baixeu RD 1531/2011
IFCD0211 3 Sistemes de gestió d'informació Baixeu RD 628/2013
IFCM0110 2 Operació en sistemes de comunicacions de veu i dades Baixeu RD 1531/2011
IFCM0111 3 Manteniment de segon nivell en sistemes de radiocomunicacions Baixeu RD 628/2013
IFCM0210 2 Manteniment de primer nivell en sistemes de radiocomunicacions Baixeu RD 1531/2011
IFCM0310 3 Gestió de xarxes de veu i dades Baixeu RD 1531/2011
IFCM0410 3 Gestió i supervisió d'alarmes en xarxes de comunicacions Baixeu RD 1531/2011
IFCT0108 1 Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics Baixeu RD 1218/2009
IFCT0109 3 Seguretat informàtica Baixeu RD 686/2011
IFCT0110 2 Operació de xarxes departamentals Baixeu RD 1531/2011
IFCT0209 2 Sistemes microinformàtics Baixeu RD 686/2011
IFCT0210 2 Operació de sistemes microinformàtics Baixeu RD 1531/2011
IFCT0309 2 Muntatge i reparació de sistemes microinformàtics Baixeu RD 686/2011
IFCT0310 3 Administració de bases de dades Baixeu RD 1531/2011
IFCT0409 3 Implantació i gestió d'elements informàtics en sistemes domòtics / immòtics de control d'accessos i presència i de videovigilància Baixeu RD 686/2011
IFCT0410 3 Administració i disseny de xarxes departamentals Baixeu RD 1531/2011
IFCT0509 3 Administració de serveis d'Internet Baixeu RD 686/2011
IFCT0510 3 Gestió de sistemes informàtics Baixeu RD 1531/2011
IFCT0609 3 Programació de sistemes informàtics Baixeu RD 686/2011
IFCT0610 3 Administració i programació en sistemes de planificació de recursos empres. i de gest. relac. amb cl. Baixeu RD 1531/2011