MARÍTIM PESQUERA

Marítim pesquera

Codi Nivell Certificat de professionalitat Fitxa Reial decret
MAPB0112 1 Activitats subaquàtiques per a instal·lacions aqüícoles i recol·lecció de recursos Baixeu RD 988/2013
MAPN0108 2 Confecció i manteniment d'arts i aparells Baixeu RD 1376/2009
MAPN0109 1 Activitats auxiliars de suport al vaixell al port Baixeu RD 718/2011
MAPN0110 1 Actividades en pesca con artes de enmalle y marisqueo, y en transporte marítimo Descargar RD 1533/2011
RD 622/2013
MAPN0111 2 Pesca local Baixeu RD 1774/2011
MAPN0112 1 Activitats d'extracció i recollida de crustacis adherits a les roques Baixeu RD 988/2013
MAPN0209 3 Organització de llotges Baixeu RD 718/2011
MAPN0210 1 Activitats en pesca de palangre, arrossegament i encerclament, i en transport marítim Baixeu RD 1533/2011
MAPN0211

2

Operacions de coordinació en coberta i parc de pesca Baixeu RD 1774/2011
MAPN0212 2 Govern d'embarcacions i motos nàutiques destinades al socorrisme aquàtic Baixeu RD 988/2013

MAPN0310

1

Amarre de puerto y monoboyas

Descargar

RD 1533/2011
RD 622/2013
RD 988/2013

MAPN0312 2 Manipulació i conservació en pesca i aqüicultura Baixeu RD 988/2013
MAPN0410 2 Operacions en transport marítim i pesca de litoral Baixeu RD 1533/2011
MAPN0412 2 Operacions de bombatge per a càrrega i descàrrega del vaixell Baixeu RD 988/2013
MAPN0510 2 Navegació en aigües interiors i pròximes a la costa Baixeu RD 1533/2011
MAPN0512 1 Activitats auxiliars de manteniment de màquines, equips i instal·lacions de vaixell Baixeu RD 988/2013
MAPN0610 3 Documentació pesquera Baixeu RD 1774/2011
MAPN0612 2 Manteniment dels equips d'un parc de pesca i de la instal·lació frigorífica Baixeu RD 988/2013
MAPN0710

3

Observació de l'activitat i control de les captures d'un vaixell pesquer Baixeu RD 1774/2011

MAPN0712

2

Operaciones portuarias de carga, estiba, descarga, desestiba, y transbordo

Descargar

RD 988/2013
RD 257/2019

MAPU0108

2

Engorde de peces, crustáceos y cefalópodos

Descargar

RD 1376/2009

MAPU0109 2 Engreix de mol·luscos bivalves Baixeu RD 718/2011
MAPU0110 2 Producció en viver d'aqüicultura Baixeu RD 1533/2011
MAPU0111 3 Gestió de la producció de viver en aqüicultura Baixeu RD 622/2013
MAPU0112 2 Manteniment d'instal·lacions en aqüicultura Baixeu RD 988/2013
MAPU0209 1 Activitats d'engreix d'espècies aqüícoles Baixeu RD 718/2011
MAPU0210 3 Gestió de la producció d'engreix en aqüicultura Baixeu RD 1533/2011
MAPU0309 1 Activitats de cultiu de plàncton i cria d'espècies aqüícoles Baixeu RD 718/2011
MAPU0409 2 Producció d'aliment viu Baixeu RD 718/2011