SEGURETAT I MEDI AMBIENT

Seguretat i medi ambient

Codi Nivell Certificat de professionalitat Fitxa Reial decret
SEAD0111 2 Extinció d'incendis i salvament Baixeu RD 624/2013
SEAD0112 2 Vigilància, seguretat privada i protecció de persones Baixeu RD 548/2014
SEAD0211 2 Prevenció d'incendis i manteniment Baixeu RD 624/2013
SEAD0212 2 Vigilància, seguretat privada i protecció d'explosius Baixeu RD 548/2014
SEAD0311 3 Gestió i coordinació en protecció civil i emergències Baixeu RD 624/2013
SEAD0312 3 Teleoperacions d'atenció, gestió i coordinació d'emergències Baixeu RD 548/2014
SEAD0411 2 Operacions de vigilància i extinció d'incendis forestals i suport a contingències als medis natural i rural Baixeu RD 624/2013
SEAD0412 2 Ensinistrament de base i educació canina Baixeu RD 548/2014
SEAD0511 3 Coordinació d'operacions en incendis forestals i suport a contingències als medis natural i rural Baixeu RD 624/2013
SEAD0512 3 Instrucció canina en operacions de seguretat i protecció civil Baixeu RD 548/2014
SEAG0108 2 Gestió de residus urbans i industrials Baixeu RD 1377/2009
SEAG0109 3 Interpretació i educació ambiental Baixeu RD 720/2011
SEAG0110 2 Serveis per al control de plagues Baixeu RD 1536/2011
SEAG0111 3 Control de la contaminació atmosfèrica Baixeu RD 1785/2011
SEAG0112 3 Control de sorolls, vibracions i aïllament acústic Baixeu RD 624/2013
SEAG0209 1 Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials Baixeu RD 720/2011
SEAG0210 2 Operació d'estacions de tractament d'aigües Baixeu RD 1536/2011
SEAG0211 3 Gestió ambiental Baixeu RD 1785/2011
SEAG0212 2 Manteniment higienicosanitari d'instal·lacions susceptibles de proliferació de microorganismes nocius i la seva disseminació per aerosolització Baixeu RD 624/2013
SEAG0309 3 Control i protecció del medi natural Baixeu RD 720/2011
SEAG0311 3 Gestió de serveis per al control d'organismes nocius Baixeu RD 624/2013