SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

Serveis socioculturals i a la comunitat

Codi Nivell Certificat de professionalitat Fitxa Reial decret
SSCB0109 3 Dinamització comunitària Baixeu RD 721/2011
SSCB0110 3 Dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals Baixeu RD 1697/2011
SSCB0111 3 Prestació de serveis bibliotecaris Baixeu RD 1697/2011
SSCB0209 2 Dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil Baixeu RD 1537/2011
SSCB0211 3 Direcció i coordinació d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil Baixeu RD 1697/2011
SSCE0109 3 Informació juvenil Baixeu RD 1537/2011
SSCE0110 3 Docència de la formació professional per a l'ocupació Baixeu RD 1697/2011
SSCE0111 3 Promoció i intervenció socioeducativa amb persones amb discapacitat Baixeu RD 625/2013
SSCE0112 3 Atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials (ECNEE) en centres educatius Baixeu RD 325/2013

SSCE0212

3

Promoció per a la igualtat efectiva de dones i homes

Baixeu

RD 990/2013

SSCG0109

3

Inserció laboral de persones amb discapacitat

Baixeu

RD 721/2011

SSCG0111 2 Gestió de trucades de teleassistència Baixeu RD 1697/2011
SSCG0112 3 Promoció i participació de la comunitat sorda Baixeu RD 625/2013
SSCG0209 3 Mediació comunitària Baixeu RD 721/2011
SSCG0211 3 Mediació entre la persona sordcega i la comunitat Baixeu RD 625/2013
SSCI0109 1 Ocupació domèstica Baixeu RD 721/2011
SSCI0112 3 Instrucció de gossos d'assistència Baixeu RD 990/2013
SSCI0209 3 Gestió i organització d'equips de neteja Baixeu RD 990/2013
SSCI0212 1 Activitats funeràries i de manteniment en cementiris Baixeu RD 990/2013
SSCI0312 2 Atenció al client i organització d'actes de protocol en serveis funeraris Baixeu RD 990/2013
SSCI0412 2 Operacions en serveis funeraris Baixeu RD 990/2013
SSCM0108 1 Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals Baixeu RD 1378/2009
SSCS0108

2

Atenció sociosanitària a persones al domicili Baixeu RD 1379/2008
SSCS0208

2

Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials Baixeu RD 1379/2008