TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES

Transport i manteniment de vehicles

Codi Nivell Certificat de professionalitat Fitxa Reial decret
TMVB0111 2 Manteniment dels sistemes mecànics de material rodant ferroviari Baixeu RD 626/2013
TMVB0211 2 Manteniment de sistemes elèctrics i electrònics de material rodant ferroviari Baixeu RD 626/2013
TMVG0109 1 Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles Baixeu RD 723/2011
TMVG0110 3 Planificació i control de l'àrea d'electromecànica Baixeu RD 1539/2011
TMVG0209 2 Manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics de vehicles Baixeu RD 723/2011
TMVG0210 2 Manteniment de sistemes de rodatge i transmissió de maquinària agrícola, d'indústries extractives i d'edificació i obra civil, els seus equips i eines Baixeu RD 1539/2011
TMVG0309 2 Manteniment de sistemes de transmissió de força i trens de rodatge de vehicles automòbils Baixeu RD 723/2011
TMVG0310 2 Manteniment del motor i dels sistemes elèctrics de seguretat i confortabilitat de maquinària Baixeu RD 1539/2011
TMVG0409 2 Manteniment del motor i els seus sistemes auxiliars Baixeu RD 723/2011
TMVI0108 2 Conducció d'autobusos Baixeu RD 1539/2011
TMVI0112 2 Conducció professional de vehicles turismes i furgonetes Baixeu RD 626/2013
TMVI0208 2 Conducció de vehicles pesants de transport de mercaderies per carretera Baixeu RD 1539/2011
TMVL0109 1 Operacions auxiliars de manteniment de carrosseries de vehicles Baixeu RD 723/2011
TMVL0209 2 Manteniment d'elements no estructurals de carrosseries de vehicles Baixeu RD 723/2011
TMVL0309 2 Manteniment d'estructures de carrosseries de vehicles Baixeu RD 723/2011
TMVL0409 2 Embelliment i decoració de superfícies de vehicles Baixeu RD 723/2011
TMVL0509 2 Pintura de vehicles Baixeu RD 723/2011
TMVL0609 3 Planificació i control de l'àrea de carrosseria Baixeu RD 723/2011
TMVO0109 1 Operacions auxiliars de manteniment aeronàutic Baixeu RD 723/2011
TMVO0111 3 Tripulació de cabina de passatgers Baixeu RD 992/2013
TMVO0112 1 Operacions auxiliars d'assistència a passatgers, equipatges i aeronaus en aeroports Baixeu RD 992/2013
TMVO0212 2 Assistència a passatgers, tripulacions, aeronaus i mercaderies en aeroports Baixeu RD 992/2013
TMVU0110 1 Operacions auxiliars de manteniment de sistemes i equips d'embarcacions esportives i d'esbarjo Baixeu RD 1539/2011
TMVU0111 2 Pintura, reparació i construcció d'elements de plàstic reforçat amb fibra d'embarcacions esportives i d'esbarjo Baixeu RD 626/2013
TMVU0112 2 Manteniment de la planta propulsora, màquines i equips auxiliars d'embarcacions esportives i d'esbarjo Baixeu RD 992/2013
TMVU0210 1 Operacions auxiliars de manteniment d'elements estructurals i de recobriment d'embarc. Baixeu RD 1539/2011
TMVU0211 2 Operacions de manteniment d'elements de fusta d'embarcacions esportives i d'esbarjo Baixeu RD 626/2013
TMVU0212 2 Manteniment i instal·lació de sistemes elèctrics i electrònics d'embarcacions esportives i d'esbarjo Baixeu RD 992/2013
TMVU0311 2 Manteniment d'aparells d'embarcacions esportives i d'esbarjo Baixeu RD 626/2013
TMVU0312 3 Organització i supervisió del manteniment dels sistemes i equips d'embarcacions esportives i d'esbarjo Baixeu RD 992/2013
TMVU0412 3 Organització i supervisió del manteniment de l'aparell d'embarcacions esportives i d'esbarjo Baixeu RD 992/2013
TMVU0512 3 Organització i supervisió del manteniment d'elements estructurals i de recobriment de superfícies d'embarcacions esportives i d'esbarjo Baixeu RD 992/2013