GUIA AGRÀRIA

Família Agrària

Títol Cod.Certificat Grandària (kb)
Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat de Cultius herbacis AGAC0108 2565
Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat de Fruticultura AGAF0108 4292
Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat d'Horticultura i fruticultura AGAH0108 2946
Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat d'Activitats auxiliars en floristeria AGAJ0108 2745
Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat de Gestió i manteniment d'arbres i palmeres ornamentals AGAJ0109 7077
Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat d'Art floral i gestió de les activitats de floristeria AGAJ0208_3 2381
Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat de Gestió de la instal·lació i manteniment de gespes i camps esportius AGAJ0308 2958
Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat d'Activitats auxiliars en vivers,jardins i centres de jardineria AGAO0108 1304
Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat de Jardineria i restauració del paisatge AGAO0308 4813
Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat d'Agricultura ecològica AGAU0108 2082
Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat de Gestió de la producció agrícola AGAU0208 3411
Guia d'aprenentatge i Avaluació del certificat de professionalitat d'Activitats auxiliars en agricultura AGAX0208 2158