CEDEFOP

Accedeix a tota la informació sobre el Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional, CEDEFOP.