"AQUÍ SEMPRE ÉS EL TEU TORN". LES PRESTACIONS D'ATUR PER INTERNET.

"Aquí sempre és el teu torn". Les prestacions d'atur per Internet.

Aquesta campanya va adreçada a la ciutadania en general i, especialment, a les persones en situació d'atur usuàries dels serveis de prestacions d'atur.

El seu objectiu és difondre els serveis electrònics que el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ofereix i promoure els tràmits de les prestacions d'atur per Internet.

Material gràfic:

Falca de ràdio:

Premsa:

Internet:

Gràfica:

Exterior: