"FOMENT DE L'OCUPACIÓ JOVE". OBRINT LES PORTES A L'OCUPACIÓ JUVENIL, OBRIM LES PORTES AL FUTUR.

La campanya es dirigeix a persones en desocupació, principalment joves, a les quals es pretén facilitar la inserció laboral i millorar la seva situació al mercat de treball.

L'objectiu de la campanya és donar a conèixer el conjunt de mesures emmarcades en el Pla Nacional de Reformes del Govern d'Espanya, que responen als objectius de la Unió Europea en matèria de foment de l'ocupació jove.

Material gràfic:

Premsa:

Internet: