L'AEVAL CONCEDEIX EL PREMI CIUTADANIA 2013 AL SEPE PEL SEU SISTEMA DE CITA PRÈVIA

22 de juliol de 2014

Premio AEVAL 2013

Els Premis a la Qualitat i Innovació en la Gestió Pública van ser creats pel Reial decret 951/2005, pel qual s'establia el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat i s'atribuïa les funcions de gestió del procés dels premis a l'Agència Estatal d'Avaluació de les Polítiques Públiques i la Qualitat dels Serveis (AEVAL).

L'experiència adquirida en la gestió de les set convocatòries celebrades entre 2006 i 2012 aconsellava reordenar i actualitzar la regulació. Així, l'Ordre HAP/1353/2013 va donar nova regulació a aquests Premis, quedant configurats en les següents modalitats i categories:

  • Premi a l'Excel·lència en la Gestió Pública: Destinat a reconèixer als òrgans i organismes públics que s'hagin distingit per l'increment de la qualitat dels seus serveis, podent atorgar-se un esment especial a l'organització candidata que acrediti un esforç sostingut de millora, amb independència de la puntuació aconseguida.
  • Premi a la Innovació en la Gestió Pública: Destinat a reconèixer a les organitzacions públiques que s'hagin distingit en els aspectes d'innovació, tant en el vessant extern com a interna. Aquesta modalitat es desdoblega en dues categories:
    • Premio Ciutadania: Destinat a reconèixer les pràctiques innovadores en la provisió de productes o serveis, així com en els sistemes de relació, amb impacte extern en els ciutadans o usuaris.
    • Premio Innovació en la Gestió: Destinat a iniciatives que redundin en una millora organitzativa o dels processos de gestió de les organitzacions públiques, que no necessàriament tinguin un reflex directe en els ciutadans o usuaris dels serveis però que inevitablement redundin en el seu benefici.

L'Ordre HAP/1326/2014, que concedeix els premis corresponents a 2013, ha disposat concedir el Premi Ciutadania 2013 a la pràctica “Cita Prèvia: 16 milions de ciutadans a la seva hora”, presentada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal.

La Cita Prèvia va perseguir donar solució al problema que suposaven les llargues cues d'espera en les Oficines de Prestacions del SEPE, incrementades per la crisi a partir de 2008. L'organisme es va marcar com a objectiu en 2010 l'elaboració pròpia d'una eina informàtica senzilla que, de forma virtual, facilités la gestió de l'espera dels usuaris de les seves oficines.

La implantació de la Cita prèvia també ha servit per planificar el treball en les oficines, millorant el clima laboral i reduint l'estrès dels empleats i els conflictes amb els usuaris.