LA FUNDACIÓ SOCINFO I LA REVESTEIXI SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ PREMIEN AL SEPE PEL SEU SISTEMA DE CITA PRÈVIA

01 d'abril de 2014

Premi SOCINFO 2014

El 1 passat d'abril es va celebrar el seminari "TIC en els Serveis Públics d'Ocupació", organitzat per la Fundació Socinfo i la revesteixi "Societat de la Informació" i patrocinat per Oracle, en el qual es van tractar projectes desenvolupats pels Serveis Públics d'Ocupació, tant en les tradicionals tasques d'intermediació d'oferta i demanda, orientació, i formació del treballador, com en les noves solucions funcionals d'assessoria a les empreses ocupadores per a la cobertura de llocs, segmentació de públic objectiu, gestió del territori, cartera de serveis, planificació i seguiment d'activitats, anàlisis i previsió de nova oferta generada, solucions de mobilitat, etc. Tot això fent èmfasi a les tecnologies de la informació i comunicació com a eines essencials.

En el seminari van participar Serveis Públics d'Ocupació de totes les administracions públiques, tant estatal com a autonòmica i local, que van exposar les seves diverses experiències en aquest sentit. El Servei Públic d'Ocupació Estatal, representat per D. Santiago Graña, va presentar el seu sistema de Cita Prèvia.

A la finalització de la jornada es van lliurar els premis "TIC Serveis Públics Ocupació 2014", atorgats per un jurat constituït per 40 ponents d'Organismes Públics vinculats a l'àrea d'Ocupació/Treballo que van participar en anteriors seminaris de Socinfo.

La Cita Prèvia del SEPE va obtenir el premi en la categoria Accésit, tant pel volum de ciutadans atesos (16 milions de cites a l'any), com per la transcendència social de les prestacions que gestiona.