LA FUNDACIÓ SOCINFO I LA REVISTA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN PREMIEN EL SEPE PEL SEU SISTEMA DE CITA PRÈVIA.

01 d'abril de 2014

Premi SOCINFO 2014

L'1 d'abril passat es va celebrar el seminari "TIC als serveis públics d'ocupació", organitzat per la Fundació SOCINFO i la revista "Sociedad de la Información" i patrocinat per ORACLE, en què es van tractar projectes desenvolupats pels serveis públics d'ocupació, tant en les tradicionals tasques d'intermediació d'oferta i demanda, orientació i formació del treballador, com en les noves solucions funcionals d'assessoria a les empreses ocupadores per a la cobertura de llocs, segmentació de públic objectiu, gestió del territori, cartera de serveis, planificació i seguiment d'activitats, anàlisi i previsió de nova oferta generada, solucions de mobilitat, etc. Tot això fent èmfasi en les tecnologies de la informació i la comunicació com a eines essencials.

Van participar en el seminari serveis públics d'ocupació de totes les administracions públiques, tant estatal com autonòmica i local, que van exposar les seves diverses experiències en aquest sentit. El Servei Públic d'Ocupació Estatal, representada pel Sr. Santiago Graña, va presentar el seu sistema de cita prèvia.

En acabar la jornada es van lliurar els premis TIC Serveis Públics d'Ocupació 2014, atorgats per un jurat constituït per 40 ponents d'organismes públics vinculats a l'àrea d'Ocupació/Treball que van participar en seminaris anteriors de SOCINFO.

La cita prèvia del SEPE va obtenir el premi en la categoria Accèssit, tant pel volum de ciutadans atesos (16 milions de cites l'any) com per la transcendència social de les prestacions que gestiona.

El premi va ser recollit pel Sr. Santiago Graña Domínguez, sotsdirector general de Tecnologies de la Informació i Comunicacions, al qual van acompanyar la Sra. Rocío Rodríguez Temiño, sotsdirectora general adjunta de Tecnologies de la Informació i Comunicacions, i la Sra. Amelia García Pérez, consellera tècnica d'Organització.