LA COMISSIÓ EUROPEA CONCEDEIX EL PREMI "BEST SOCIAL MEDIA 2015" A EURES-ESPANYA

23 d'abril de 2015

Premi "Best Social Media" 2015

La Comissió Europea ha concedit a EURES-Espanya el premi "Best Social Media" a la millor utilització de les xarxes socials, dins els "Eures Communication Excellence Awards 2015" que intenten premiar les iniciatives més capdavanteres dins la Xarxa EURES en matèria de comunicació amb els ciutadans.La tasca d'EURES-Espanya en matèria de xarxes socials ha batut rècords, tant en nombre d'usuaris com en abast de les publicacions i participació. Tot això s'emmarca en l'estratègia europea d'acostament als ciutadans per a una difusió més eficient dels serveis d'EURES de suport a la mobilitat laboral a Europa.EURES (EURopean Employment Services) és una xarxa de cooperació per a l'ocupació i per a la lliure circulació de treballadors, un dels principis fonamentals de la Unió Europea. El seu objectiu és prestar serveis als treballadors, als empresaris i a qualsevol ciutadà que es vulgui beneficiar del principi de la lliure circulació de persones i proporcionar informació i assessorament sobre ofertes i demandes d'ocupació, situació i evolució del mercat de treball i sobre condicions de vida i treball de cada país.EURES posa en relació la Comissió Europea amb els serveis públics d'ocupació dels països de l'Espai Econòmic Europeu (països membres de la UE, més Islàndia, Noruega i Liechtenstein), amb Suïssa i amb altres organismes. La xarxa també inclou associacions transfrontereres, associacions de treballadors, organitzacions patronals, universitats i altres institucions locals i regionals, totes interessades en les qüestions relacionades amb l'ocupació.Tota la informació d'EURES-Espanya està disponible al web del SEPE, a Facebook i a Twitter.