LA AEVAL OTORGA EL SELLO "NIVEL DE EXCELENCIA EVAM 200-299" A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL SEPE EN CIUDAD REAL

16 de març de 2016

Segell AEVAL "Nivell d'Excel·lència EVAM 200-299" a la Direcció Provincial del SEPE de Ciudad Real

L'Agència Estatal d'Avaluació de les Polítiques Públiques i la Qualitat dels Serveis (AEVAL) ha reconegut una vegada més l'atenció i dedicació que el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) presta als seus usuaris i la qualitat dels seus serveis.

En aquesta ocasió, l'AEVAL va atorgar el 16 de març de 2016 a la Direcció Provincial del SEPE de Ciudad Real el segell d'Excel·lència EVAM 200-299 en reconeixement de les accions de millora implantades com a conseqüència de l'avaluació segons el model EVAM d'Excel·lència feta el 2014, en què va obtenir una puntuació situada en el nivell 200-299 punts, i de la valoració de les millores implantades el 2015 a partir d'aquest diagnòstic

.La Direcció Provincial del SEPE de Ciudad Real va iniciar la implantació d'un sistema de gestió de qualitat el 2008, any que va fer l'autoavaluació segons el model EFQM, cosa que li va servir de punt de partida per planificar els projectes de millora els resultats dels quals han conduït a superar els 200 punts en l'avaluació EVAM.

Documentació