STARTUP OLÉ CONCEDEIX AL SEPE EL PREMI RECOGNITION AWARD 2017 A LA MILLOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

27 d'abril de 2017

Premi Recognition Award 2017 a la Millor Administració Pública

La Universitat de Salamanca, dins de la celebració del seu vuitè centenari, va organitzar juntament amb Startup Europe Comissió Europea i la Junta de Castella i Lleó la tercera edició de Startup Olé, que va tenir lloc en l'Hospedería Fonseca de la ciutat de Salamanca els dies 26 i 27 d'abril de 2017.

Startup Olé, un dels majors esdeveniments destinats a impulsar l'ecosistema d'emprenedoria tecnològica europeu, connecta a startups i pimes innovadores de caràcter tecnològic/digital amb corporacions, inversors, acceleradores, universitats, administracions públiques i mitjans de comunicació de tota Europa, fomentant l'esperit emprenedor i la cultura empresarial entre els estudiants universitaris, joves i aturats.