Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Bonificacions i Reduccions a para la Conciliació de la Vida Personal, Laboral i Familiar

Contractes de durada determinada que se celebrin amb persones aturades per substituir a persones treballadores en determinats suposats (risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural, naixement i cura del menor o la menor o exercici corresponsable de la cura del menor o de la menor lactant)

Inscrits com a demandants d'ocupació i menors de 30 anys.

Quantia: 366 euros/mes.

Durada: mentre duri la substitució.

Normativa: article 17 del Reial decret-llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Contractes de substitució per substituir a treballadores víctimes de violència de gènere i víctimes de violència sexual que hagin suspès el seu contracte exercitant el seu dret a la mobilitat geogràfica o canvi de centre de treball

Quantia: bonificació de el 100 % de la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes.

Durada: mentre duri la substitució. En el cas de mobilitat geogràfica o canvi de centre de treball la durada màxima serà 6 de mesos.

Normativa:

Llei Orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual.

Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.

Disposició addicional novena del Reial decret-llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Bonificacions en la cotització de les persones treballadores substituïdes durant les situacions de naixement i cura del menor o la menor, exercici corresponsable de la cura del menor o de la menor lactant, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural

Quantia: 366 euros/mes.

Durada: mentre duri la substitució.

Normativa: article 18 del Reial decret-llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Cofinançament del Fons Social Europeu

Les bonificacions de les quotes a la Seguretat Social descrites podran estar cofinançades pel Fons Social Europeu.

Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edició realitzada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-016-8

Actualitzat a setembre de 2023