BONIFICACIONS I REDUCCIONS A TREBALLADORS ATURATS DE LLARGA DURADA

Totes les situacions

  • Homes: Quota anual  1 . 300 euros.
  • Dones: Quota anual  1 . 500 euros.

 


Durada:  3 anys.
Vigència de la mesura: Indefinida.
Normativa: Reial decret Llei 8 / 2019

Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edició realitzada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120.21.004.6

Actualitzat a gener 2021