BONIFICACIONS I REDUCCIONS A MATES

Víctimes de tracta d'éssers humans

Inscrites com a demandants d'ocupació.

Quantia anual: bonificació segons tipus de contracte.

 • Contracte Indefinit: 1.500 euros.
 • Contracte temporal: 600 euros.

Durada: 2 anys.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació. [Permalink ELI]

Víctimes de la violència de gènere

Quantia anual: bonificació segons tipus de contracte.

 • Contracte Indefinit: 1.500 euros.
 • Contracte temporal: 600 euros.
 • Conversió de contracte temporal a indefinit: 1.500 euros.

Durada: contracte indefinit i conversió de contracte temporal a indefinit, 4 anys; contracte temporal, durant la vigència del contracte.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació. [Permalink ELI]

Víctimes del terrorisme

Quantia anual: bonificació segons tipus de contracte.

 • Contracte Indefinit: 1.500 euros.
 • Contracte temporal: 600 euros.
 • Conversió de contracte temporal a indefinit: 1.500 euros.

Durada: contracte indefinit i conversió de contracte temporal a indefinit, 4 anys; contracte temporal, durant la vigència del contracte.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació. [Permalink ELI]

Víctimes de violència domèstica

Quantia anual: bonificació segons tipus de contracte.

 • Contracte Indefinit: 850 euros.
 • Contracte temporal: 600 euros.
 • Conversió de contracte temporal a indefinit: 850 euros.

Durada: contracte indefinit i conversió de contracte temporal a indefinit, 4 anys; contracte temporal, durant la vigència del contracte.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació. [Permalink ELI]

Cofinançament del Fons Social Europeu

Les bonificacions de les quotes a la Seguretat Social descrites podran estar cofinançades pel Fons Social Europeu.

Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edició realitzada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-22-012-0

Actualitzat a març 2022