BONIFICACIONS I REDUCCIONS A MATES

Víctimes de tracta d'éssers humans

Inscrites com a demandants d'ocupació.

Tipus de contracte Indefinit

 • Quantia anual: Bonificació de 1 500 . euros.

Tipus de contracte temporal

 • Quantia anual: Bonificació d'euros.. 600

 


Durada:  2 anys.
Vigència de la mesura: Indefinida.
Normativa: Llei 43 / 2006

Víctimes de la violència de gènere

Tipus de contracte Indefinit

 • Quantia anual: Bonificació de 1 500 . euros.

Tipus de contracte temporal

 • Quantia anual: Bonificació d'euros.. 600

Conversió de contracte temporal a indefinit

 • Quantia anual: 1 . 500 euros

 


Durada: Contracte indefindo i conversió  4 anys. Contracte temporal: Durant la vigència del contracte.
Vigència de la mesura: Indefinida.
Normativa: Llei 43 / 2006

Víctimes del terrorisme

Tipus de contracte Indefinit

 • Quantia anual: Bonificació de 1 500 . euros.

Tipus de contracte temporal

 • Quantia anual: Bonificació d'euros.. 600

Conversió de contracte temporal a indefinit

 • Quantia anual: 1 . 500 euros

 


Durada: Contracte indefindo i conversió  4 anys. Contracte temporal: Durant la vigència del contracte.
Vigència de la mesura: Indefinida.
Normativa: Llei 43 / 2006

Víctimes de violència domèstica

Tipus de contracte Indefinit

 • Quantia anual: Bonificació d'euros.. 850

Tipus de contracte temporal

 • Quantia anual: Bonificació d'euros.. 600

Conversió de contracte temporal a indefinit

 • Quantia anual: 850 euros

 


Durada: Contracte indefindo i conversió  4 anys. Contracte temporal: Durant la vigència del contracte.
Vigència de la mesura: Indefinida.
Normativa: Llei 43 / 2006

Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edició realitzada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-22-012-0

Actualitzat a març 2022