PLA DE XOC PER L'OCUPACIÓ JOVE

2019

Portada Plan de Choque por el Empleo Joven

La publicació Pla de Xoc per l'Ocupació Jove recull les mesures i accions necessàries per contribuir al desenvolupament d'un nou model productiu amb estratègies a llarg
termini que impulsin mesurades de suport a la innovació aplicada i a sectors o branques concretes, acompanyades d'un fort esforç pressupostari. Un compromís que cerqui la millora de la competitivitat i el valor afegit de l'estructura productiva espanyola amb l'objectiu d'aconseguir nivells de creixement econòmic que permetin generar una oferta substancial de l'ocupació estable o flexible, sobre la base del desenvolupament de sectors de futur i amb alt valor afegit. En aquest nou model productiu, els joves seran protagonistes actius en el seu desenvolupament i renovació permanent.