SISTEMA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ EN L'ÀMBIT LABORAL

2015

Les reformes escomeses pel Govern des de l'inici de la legislatura tenen entre les seves finalitats la d'afrontar els canvis que necessita el nostre model productiu per situar a Espanya en una senda sostenible de creixement i generar ocupacions estables i de qualitat.

En un entorn competitiu, amb requeriments cada vegada majors de qualificació dels treballadors, un model productiu d'èxit exigeix un sistema de formació professional per a l'ocupació de qualitat. Això implica un sistema de formació que acompanyi als treballadors en el seu accés, manteniment i tornada a l'ocupació, així com en la seva capacitat de desenvolupament personal i promoció professional. Un sistema que promogui l'adquisició i actualització de coneixements, que millori les perspectives d'ocupació estable i de qualitat dels treballadors, així com l'avantatge competitiu de les empreses i de l'economia espanyola.

La regulació prevista en l'actual llei escomet una reforma integral del sistema que garanteix l'interès general i la necessària estabilitat i coherència que el sistema precisa. Aquesta reforma persegueix quatre objectius estratègics:

  • La garantia de l'exercici del dret a la formació dels treballadors, empleats i aturats, en particular, dels més vulnerables.
  • La contribución efectiva de la formación a la competitividad de las empresas.
  • El fortalecimiento de la negociación colectiva en la adecuación de la oferta formativa a los requerimientos del sistema productivo.
  • L'eficiència i transparència en la gestió dels recursos públics.