INFORME DE PROSPECCIÓ I DETECCIÓ DE NECESSITATS FORMATIVES 2019

2020

2019 Informe de Prospeccion i Detecció de les Necessitats Formatives

Aquests informes contenen les ocupacions amb millor situació al mercat de treball (estatal i territorial) i un diagnòstic de les seves necessitats formatives actuals i de les tendències i previsions que permetin identificar els objectius d'atenció prioritària a la programació de l'oferta formativa.

Índex

 • Metodologia Prospectiva per a l'Estudi del Mercat de Treball i la Detecció de Necessitats Formatives
 • Informació del Mercat de Treball: Panoràmica general i tendències
 • Ocupacions amb Millor Situació al Mercat de Treball
 • Necessitats Formatives dels Treballadors
  • Família professional: Activitats Físic Esportives
  • Família professional: Administració i Gestió
  • Família professional: Agrària
  • Família professional: Arts Gràfiques
  • Família professional: Comerç i Màrqueting
  • Família professional: Edificació i Obra Civil
  • Família professional: Electricitat i Electróinica
  • Família professional: Energia i Aigua
  • Família professional: Fabricació Mecànica
  • Família professional: Hostaleria i Turisme
  • Família professional: Indústries Extractives
  • Família professional: Informàtica i Comunicacions
  • Família professional: Instal·lació i Manteniment
  • Família professional: Imatge Personal
  • Família professional: Imatge i So
  • Família professional: Indústries Alimentàries
  • Família professional: Fusta, Moble i Suro
  • Família professional: Marítim Pesquera
  • Família professional: Química
  • Família professional: Sanitat
  • Família professional: Seguretat i Medi ambient
  • Família professional: Serveis Socioculturals i a la Comunitat
  • Família professional: Tèxtil, Confecció i Pell
  • Família professional: Transport i Manteniment de Vehicles
  • Família professional: Vidre i Ceràmica
 • Recomanacions
 • Annex I: Fitxes de Necessitats Formatives de les Ocupacions en Millor Situació al Mercat de Treball en 2019
 • Annex II: Ocupacions amb Millor Situació al Mercat de Treball Autonòmics i Provincials 2019