ESTUDI PROSPECTIU DEL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA A ESPANYA

2013

Estudios prospectivos sectores

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), a través de l'Observatori de les Ocupacions, realitza estudis sobre el mercat de treball centrant-se en el coneixement de les activitats econòmiques i de les ocupacions, així com en les tendències i en les perspectives d'ocupació, per conèixer quins són les activitats econòmiques que tenen millors perspectives d'ocupació a curt i mig termini.

Aquest informe analitza el Sector Hortofrutícola abordant diferents aspectes socioeconòmics i laborals relacionats amb la situació actual, la tendència del mercat de treball i les perspectives d'ocupació en els diferents àmbits nacional, autonòmic i provincial, amb la finalitat de brindar tota la informació i el coneixement disponible que pugui ser d'utilitat a tots agents relacionats amb les polítiques d'ocupació, creixement i millora de la competitivitat.

Índex

 • Introducció i objectius de l'estudi
 • Metodologia
 • Caracterització del sector
 • Mercat de treball del sector
 • Situació de l'hortofruticultura segons els experts
 • La formació relacionada amb el sector
 • Informació de les ocupacions
 • El perfil de l'oferta en internet
 • Annexos
 • Conclusions
 • Fuentes i experts consultats