Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Agost 2005 

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar pdf 1660 agost 2005
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 77 agost 2005
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 110 agost 2005

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 417 agost 2005
Altes de demanda Descargar pdf 417 agost 2005
Baixes de demanda Descargar pdf 417 agost 2005
Llocs oferts Descargar pdf 47 agost 2005
Col·locacions Descargar pdf 119 agost 2005

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 1010 agost 2005
Altes de demanda Descargar pdf 1010 agost 2005
Baixes de demanda Descargar pdf 1010 agost 2005
Llocs oferts Descargar pdf 100 agost 2005
Col·locacions Descargar pdf 1010 agost 2005