Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Desembre 2005 

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar pdf 1580 desembre 2005
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 77 desembre 2005
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 89 desembre 2005

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 216 desembre 2005
Altes de demanda Descargar pdf 75 desembre 2005
Baixes de demanda Descargar pdf 95 desembre 2005
Llocs oferts Descargar pdf 47 desembre 2005
Col·locacions Descargar pdf 119 desembre 2005

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 536 desembre 2005
Altes de demanda Descargar pdf 214 desembre 2005
Baixes de demanda Descargar pdf 274 desembre 2005
Llocs oferts Descargar pdf 99 desembre 2005
Col·locacions Descargar pdf 67 desembre 2005