Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Juny 2005 

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar pdf 1560 juny 2005
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 46 juny 2005
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 190 juny 2005

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 216 juny 2005
Altes de demanda Descargar pdf 76 juny 2005
Baixes de demanda Descargar pdf 95 juny 2005
Llocs oferts Descargar pdf 48 juny 2005
Col·locacions Descargar pdf 119 juny 2005

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 535 juny 2005
Altes de demanda Descargar pdf 215 juny 2005
Baixes de demanda Descargar pdf 274 juny 2005
Llocs oferts Descargar pdf 101 juny 2005
Col·locacions Descargar pdf 67 juny 2005