Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Maig 2005 

Dades estadístiques generals

Títol del document

Arxiu

Format

Grandària

Data

Llibre complet

Descargar

pdf

1560

maig 2005

Nota prèvia Descargar pdf 48 maig 2005
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 1580 maig 2005
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 1580 maig 2005

Dades estadístiques nacionals

Títol del document

Arxiu

Format

Grandària

Data

Demandes pendents Descargar pdf 234 maig 2005
Altes de demanda Descargar pdf 89 maig 2005
Baixes de demanda Descargar pdf 133 maig 2005
Llocs oferts Descargar pdf 44 maig 2005
Col·locacions Descargar pdf 11 maig 2005

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document

Arxiu

Format

Grandària

Data

Demandes pendents Descargar pdf 539 maig 2005
Altes de demanda Descargar pdf 244 maig 2005
Baixes de demanda Descargar pdf 281 maig 2005
Llocs oferts Descargar pdf 100 maig 2005
Col·locacions Descargar pdf 65 maig 2005