Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Octubre 2005 

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar pdf 1580 octubre 2005
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 77 octubre 2005
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 88 octubre 2005

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 229 octubre 2005
Altes de demanda Descargar pdf 76 octubre 2005
Baixes de demanda Descargar pdf 96 octubre 2005
Llocs oferts Descargar pdf 47 octubre 2005
Col·locacions Descargar pdf 120 octubre 2005

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 535 octubre 2005
Altes de demanda Descargar pdf 216 octubre 2005
Baixes de demanda Descargar pdf 275 octubre 2005
Llocs oferts Descargar pdf 100 octubre 2005
Col·locacions Descargar pdf 66 octubre 2005