Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Abril 2006

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1860 abril 2006
Llibre complet Descargar pdf 1870 abril 2006
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 46 abril 2006
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 97 abril 2006

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 234 abril 2006
Altes de demanda Descargar pdf 89 abril 2006
Baixes de demanda Descargar pdf 133 abril 2006
Llocs oferts Descargar pdf 44 abril 2006
Col·locacions Descargar pdf 11 abril 2006

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 539 abril 2006
Altes de demanda Descargar pdf 224 abril 2006
Baixes de demanda Descargar pdf 281 abril 2006
Llocs oferts Descargar pdf 100 abril 2006
Col·locacions Descargar pdf 65 abril 2006