Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Agost 2006

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1980 agost 2006
Llibre complet Descargar pdf 2120 agost 2006
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 46 agost 2006
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 102 agost 2006

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 246 agost 2006
Altes de demanda Descargar pdf 84 agost 2006
Baixes de demanda Descargar pdf 107 agost 2006
Llocs oferts Descargar pdf 44 agost 2006
Col·locacions Descargar pdf 102 agost 2006

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 587 agost 2006
Altes de demanda Descargar pdf 240 agost 2006
Baixes de demanda Descargar pdf 309 agost 2006
Llocs oferts Descargar pdf 114 agost 2006
Col·locacions Descargar pdf 64 agost 2006