Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Gener 2006

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1860 gener 2006
Llibre complet Descargar pdf 1870 gener 2006
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 46 gener 2006
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 97 gener 2006

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 234 gener 2006
Altes de demanda Descargar pdf 89 gener 2006
Baixes de demanda Descargar pdf 133 gener 2006
Llocs oferts Descargar pdf 44 gener 2006
Col·locacions Descargar pdf 11 gener 2006

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 539 gener 2006
Altes de demanda Descargar pdf 224 gener 2006
Baixes de demanda Descargar pdf 281 gener 2006
Llocs oferts Descargar pdf 100 gener 2006
Col·locacions Descargar pdf 65 gener 2006