Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Febrer 2006

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1860 febrer 2006
Llibre complet Descargar pdf 1800 febrer 2006
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 46 febrer 2006
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 121 febrer 2006

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 202 febrer 2006
Altes de demanda Descargar pdf 75 febrer 2006
Baixes de demanda Descargar pdf 95 febrer 2006
Llocs oferts Descargar pdf 44 febrer 2006
Col·locacions Descargar pdf 110 febrer 2006

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 527 febrer 2006
Altes de demanda Descargar pdf 214 febrer 2006
Baixes de demanda Descargar pdf 274 febrer 2006
Llocs oferts Descargar pdf 100 febrer 2006
Col·locacions Descargar pdf 67 febrer 2006