Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Juny 2006

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1970 juny 2006
Llibre complet Descargar pdf 2160 juny 2006
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 46 juny 2006
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 270 juny 2006

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 247 juny 2006
Altes de demanda Descargar pdf 84 juny 2006
Baixes de demanda Descargar pdf 108 juny 2006
Llocs oferts Descargar pdf 45 juny 2006
Col·locacions Descargar pdf 104 juny 2006

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 588 juny 2006
Altes de demanda Descargar pdf 240 juny 2006
Baixes de demanda Descargar pdf 309 juny 2006
Llocs oferts Descargar pdf 118 juny 2006
Col·locacions Descargar pdf 65 juny 2006